Om oss

Fagfelt
Insea Quality Services er et konsulentfirma som formidler personell med høy kompetanse, og mange års erfaring innen offshorearbeid. De fleste av våre konsulenter har lang erfaring fra undervannsoperasjoner. Vi er et firma i stadig vekst, og per i dag engasjerer vi ca. 15 konsulenter innen offshoreindustrien.

Vi tilbyr omfattende kompetanse innen følgende områder:

  1. Overvåking av dykkeoperasjoner på vegne av operatørselskap, offshore og inshore.
  2. Forberedelse og kvalitetssikring av undervannsoperasjoner.
  3. Overvåking av ROV operasjoner.
  4. Auditering og verifisering av fartøy og leverandører.
  5. Spesialkompetanse innen hyperbar sveising.
  6. HMSK og LEAN rådgivning.

Styrken til Insea Quality Services er at vi, etter mange år i bransjen, har et godt utbygd kontaktnett både til operatørene på norsk sektor og til de forskjellige kontraktørene, samt at vi er en bedrift med en liten organisasjon som gjør oss svært fleksible.

Insea Quality Services har rammekontrakt med ConocoPhillips, Lundin, TOTAL E&P, Shell og Technip. I tillegg har Insea Quality Services konsulenter på kontrakt hos Eni Norge, Equinor, Point Resources og Transocean.

Achilles Kvalifisering
Insea Quality Services er kvalifisert leverandør i Achilles. Id nr. 27682.

IMCA Medlem
Insea Quality Services er medlem av IMCA.

Historie
Inseacon AS ble etablert i Bergen i 1987 som et uavhengig marin- og subsea enineeringselskap. Siden oppstarten har Inseacon hatt oljeindustrien som hovedkunde og har arbeidet for majoriteten av operatørene på norsk sektor. Gjennom disse årene har Inseacon vært leverandør av engineering-tjenester samt personell til en rekke større subsea utviklingsprosjekter.
Inseacon Services ble etablert som et søsterselskap til Inseacon i 2003. Hensikten med dette var å skille virksomheten for utleie av personell til operatørselskap og kontraktører fra engineeringsaktiviteten i Inseacon (Marine). I november 2015 skiftet vi navn til Insea Quality Services.

Om Oss
Håvard Storbråten, Ingeniør med tilleggsutdanning innen markedsføring og personellbehandling. Var fra 1981 til 1986 ansatt ved UV avdelingen i DnV, Bergen. Deretter som metningsdykker i Stolt . Fra 1998 har Storbråten vært tilknyttet Inseacon, og vært utleid til operatørselskapene på norsk sektor, hovedsakelig innen ROV og dykking. Daglig leder i Inseacon Services fra 2003, nå Insea Quality Services. Kontakt: hs@insea.no

Eva Hordnes, Kvalitetsleder med univeritetsutdannelse innen administrasjon og personalledelse. Variert og internasjonal erfaring fra reiseliv- og servicenæringen. Var fra tidlig i 2008 til sent i 2010 koordinator for fartøysinspeksjoner av konstruksjonsfartøy for Statoil (Equinor). Ansatt hos Insea Quality Services som DNV sertifisert revisjonsleder/auditør, granskningsleder, HAZOP leder siden 2006. Hun har gjennomført flere kurs i praktisk risikostyring og ledet mangfoldige verifikasjoner av inshore og offshore kontraktører, samt fartøysinspeksjoner. Eva verifiserer kvalitetsstyringssystemer og prosedyreverk jevnlig, og er sertifisert i LEAN (green belt). Hun er vår hms rådgiver og vårt verneombud. Kontakt: eh@insea.no